dinsdag, september 27, 2022

Nederlandse fiscaalzegels

Een zeldzame plakzegel

De plakzegel is een van de meest voorkomende belastingzegels van Nederland en werd voor allerlei doeleinden gebruikt. De meeste waarden zijn veel gebruikt en komen ook als zodanig voor. Een lage waarde vormt vreemd genoeg hierop een uitzondering. Het betreft hier de waarde van 15 cent uit de serie van 1931-1937 ofwel Korte 370. Door […]

VOC: een tipje van de (fiscale) sluier

Enige tijd geleden ontving ik van de heer Morscheck een opzetje over de V.O.C. om als artikel te gebruiken. Met als bron Wikipedia kon ik vooruit maar er waren nog meer bronnen waarbij de belangrijkste wel was: het kenniscentrum van de V.O.C. Vooral de laatste is rijk geïllustreerd en bevat veel onderwerpen. Na het e.e.a. […]

Gemeentezegels

Ken uw gemeentelijke zegels: Tegelen

De historie begint bij vondsten van Romeinse pottenbakkers en dakpanovens. De ligging is van zodanig strategisch belang dat er diverse kastelen en versterkte boerderijen werden gevestigd. Er werd regelmatig in en om Tegelen strijd gevoerd . In het nabije Venlo kwam een kazerne en in Blerick een fort zodat gedurende de 16e t/m 18e eeuw […]

Buitenlandse fiscaalzegels

Unie van Zuid-Afrika – Paspoortvoorschriften

Het departement van Binnenlandse zaken van Pretoria gaf dit paspoort uit met No 36895/11 op 30 maart 1921 aan mevrouw. D.C. Clarke. Omdat haar kind Wilfred onder de 16 jaar was werd hij ook vermeld maar een foto was niet vereist. Het is interessant om te melden dat de grootte van het paspoort 11x19cm meet […]

Belastingzegels van Zuid-Afrika postaal gebruikt

Als reactie op het artikel “Postage? I don’t think (so)” wilde ik wat extra informatie toevoegen. De zegel bij de betreffende vraag (B112-Kaapse belastingzegel) was gemaakt door een aantal leden van de Filatelistische vereniging van Natal, nu bekend staande als de Filatelistische vereniging van KwaZulu-Natal in Durban. In 1994 en 1995 was ik de voorzitter […]

De Aangifte

De Aangifte (CS61)

Na een paar maanden komkommertijd zijn er weer aardige vondsten te melden. Sommige daarvan behandel ik liever in een andere rubriek of artikel omdat er hier en daar nadere informatie nog ontbreekt. Laat ik aftrappen met een aantal handelszegels van Indonesië uit de jaren veertig. Het eerste fragment als scan zit echter op een compleet […]

Overige zegels

Wilt U een gelikt pensioen? Gewoon lekker blijven plakken!

Er lijkt wel een tsunami door de pensioenwereld te razen. De weersvoorspellingen waren eerst uitstekend. We konden gaan sparen voor een pensioen en we kregen AOW van Vadertje Drees. Het aantal uren dat we per week konden werken, liep terug van meer dan 60 en op zaterdag in het begin van 1900 tot 36 uur […]

Nederland op vakantie? Plezier verzekerd (voor de fiscus)!

In de zomermaanden gaan de meeste mensen weer op vakantie. De vakantiegangers hebben elk hun eigen vorm van vakantie vieren waarbij de bestemming overal op de wereld is , behalve thuis (voor de meesten dan). Voor je op vakantie gaat moet je soms al maanden van tevoren beginnen met de voorbereidingen zoals het zoeken naar […]

Translated articles

Municipal revenue stamps: Vreeswijk

Vreeswijk has already recordings of existance in the 10th century and already a wooden “sluis” in the river of the Vaartse Rhine in 1373. On that spot you will still find the “Old sluis”. Main goal of this “sluis” was to get reconnected with the town of Utrecht. It was protected by a militairy fortification […]

Tags