dinsdag, januari 18, 2022

Nederlandse fiscaalzegels

Honderd jaar tabakswet

De tabakswet van 6 mei 1921, Staatsblad no. 712, bestaat dit jaar honderd jaar. Deze wet is er bepaald niet zonder slag of stoot gekomen. Wie gaat zoeken op Delpher (digitaal kranten- en tijdschriftenarchief) over de jaren 1920-1923 vindt er zo’n vijfduizend artikelen, berichten en advertenties over. En dat is dan nog met behulp van […]

Voorbeelden van belastingzegels uit de overzeese geschiedenis

NVFF lid Wolfgang Morscheck toonde enkele voorbeelden van klassieke belastingzegels van de stad New York, een stad die eerder Nieuw-Amsterdam heette. Nog als Nieuw-Amsterdam voerde het stadsbestuur naar toen al goed Nederlands gebruik belastingzegels in. Maar de Nederlandse invloed reikte veel verder dan één plaats aan de Hudson, Nederlandse nederzettingen waren over de gehele wereld […]

Gemeentezegels

Boek: De legeszegels van de Nederlandse gemeenten

Om haar huishoudboekje op orde te krijgen ontvangen de gemeenten inkomsten van met name het rijk. Daarnaast moeten de gemeenten ook eigen inkomsten verwerven. De legesinkomsten zijn één van deze inkomsten. Het boek geeft een beeld van de gemeentelijke legeszegels die in de twintigste eeuw gebruikt zijn bij de verwerving van de legesinkomsten door de […]

Buitenlandse fiscaalzegels

Maritieme mysteries Van Kreta

In de loop der jaren heb ik 2 exemplaren gevonden van de Fixed Fees serie 1890 van 1 piaster van de Messageries Maritimes en 1 van de ROPiT van 10 para; alle met agentschap Constantinopel. Het vreemde hier is nu dat alle drie het handstempeltje type II hebben dat op Kreta werd gebruikt om de […]

Brief der schwedisch-pommerschen Regierung vom 7. 8. 1815

Am 7.6.1815 wurde die Wiener Kongressakte abgeschlossen und am 9.6.1815 unterzeichnet, von der auch die bereits am 8.6.1815 unterzeichnete „Deutsche Bundesakte“ ein Teil ist. Darin ist festgelegt, das Preußen, weil es die 1806 besessenen Länder nicht mehr erhalten konnte, u.a. mit Schwedisch- Pommern entschädigt werden sollte. Der Erwerb dieses pommerschen Gebietes gelang dem preußischen Kongressteilnehmer, […]

De Aangifte

De Aangifte (CS80)

Hoewel er genoeg veilingactiviteiten waren, was ik zelf meer bezig met andere dingen voor deze hobby en heb ik dit keer minder vondsten bij elkaar geharkt dan ik normaal bespreek. Ik begin maar eens met een belasting waarvan ik ook geen oog zou dicht doen als ik die kreeg: een nachtbelasting van de gemeente Stuttgart […]

Overige zegels

Rijp voor het museum? De Museumkaart

Wie kent hem niet: de Museumkaart. Voor een schappelijke prijs een heel jaar lang gratis en onbeperkt (bijzondere tentoonstellingen daargelaten) naar de meeste musea in het hele land. Reeds in 1968 werd er over zo’n kaart gesproken, samen met België. Het duurde echter tot eind 1980 alvorens het idee tot uitvoering kwam.

Zegels Nederlandse Vereniging Voor Automobielassuradeuren

(Uit de “Catalogus Nederlandse Fiscaalzegels”) De zegels van de Nederlandse Vereniging Voor Automobielassuradeuren tonen alleen een afkorting, een waarde en bevatten alleen een rond stempeltje met dezelfde afkorting. Afgezien van deze 2 gedateerde voorbeelden is de gebruiksperiode ook niet bekend. Met dank in ieder geval aan Peter Huuksloot en Willem Tel voor hun bijdragen. Voorlopig heb […]

Translated articles

Municipal revenue stamps: Vreeswijk

Vreeswijk has already recordings of existance in the 10th century and already a wooden “sluis” in the river of the Vaartse Rhine in 1373. On that spot you will still find the “Old sluis”. Main goal of this “sluis” was to get reconnected with the town of Utrecht. It was protected by a militairy fortification […]

Tags