donderdag, mei 26, 2022

Nederlandse fiscaalzegels

Een zeldzame plakzegel

De plakzegel is een van de meest voorkomende belastingzegels van Nederland en werd voor allerlei doeleinden gebruikt. De meeste waarden zijn veel gebruikt en komen ook als zodanig voor. Een lage waarde vormt vreemd genoeg hierop een uitzondering. Het betreft hier de waarde van 15 cent uit de serie van 1931-1937 ofwel Korte 370. Door […]

VOC: een tipje van de (fiscale) sluier

Enige tijd geleden ontving ik van de heer Morscheck een opzetje over de V.O.C. om als artikel te gebruiken. Met als bron Wikipedia kon ik vooruit maar er waren nog meer bronnen waarbij de belangrijkste wel was: het kenniscentrum van de V.O.C. Vooral de laatste is rijk geïllustreerd en bevat veel onderwerpen. Na het e.e.a. […]

Gemeentezegels

Ken uw gemeentelijke zegels: Driebergen / Rijsenburg–Driebergen – Rijsenburg

Bij Driebergen is een eerste gedachte wel eens de rijkspolitie die met filemeldingen op de radio komt. Maar Driebergen is meer dan dat grote kantoor aan de A12! Inwoner-aantallen heb ik nog niet van vroeger maar rond 1917 was het in mijn lijst een code “5” gemeente ofwel 5000-10000 inwoners. Rijsenburg had code “2” ofwel […]

Buitenlandse fiscaalzegels

Belastingzegels van Israël

De zegels in kwestie zijn nogal schaars en nauwelijks te vinden. Terwijl deze in 1948 en later zijn uitgegeven, “a new kid on the block”. Deze relatief jonge snotneus heeft al heel wat reuring teweeg gebracht, toen deze na de Zesdaagse Oorlog (1967) in de bezette gebieden werd ingezet. 

Toerisme combineren met taks? VAMOΣ NAAR SAMOΣ

Wie zich tijdens het bezoek op dit eiland verdiept in de geschiedenis komt een bewogen periode tegen. Het kende een bloei in de oudheid maar raakte daarna in verval en kende decennia lang diverse overheersingen en plunderingen. Deze plunderingen zorgden er o.a. voor dat het eiland bijna geheel was ontvolkt. Het Ottomaanse rijk was een […]

De Aangifte

De Aangifte (CS60)

Je heb wel eens van die momenten , dan komt er bijna niets uit je vingers. Voor de jaarlijkse aangifte moet je wel maar hier ben je afhankelijk van wat er langs komt. Om te beginnen van Nederland een kaveltje met couponbelasting. Ik weet de bron en eventuele opbrengst niet meer maar het is wel […]

Overige zegels

Zegeltjes plakken voor het Natuurfonds

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, kortweg: Vereniging Natuurmonumenten of Natuurmonumenten, is een Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie, werd op 22 april 1905 te Amsterdam opgericht. Aanleiding tot de oprichting was het voorstel van B&W van Amsterdam, in november 1904, om de ‘waardeloze, onvruchtbare’ plassen van het Naardermeer met stadsafval te dempen en zo het afvalprobleem […]

Fiscaalzegels in film?

Regelmatig worden in films enveloppen getoond met daarop postzegels. Vaak gaat het dan om scenes gesitueerd in bijvoorbeeld de 19e eeuw of de jaren ’20 of ’30, waarbij de envelop een belangrijk bewijsstuk is. Fiscaalzegels zijn een stuk minder zichtbaar in films. Op officiële documenten die getoond worden in (recent geproduceerde) films ontbrekend praktisch altijd […]

Translated articles

Municipal revenue stamps: Vreeswijk

Vreeswijk has already recordings of existance in the 10th century and already a wooden “sluis” in the river of the Vaartse Rhine in 1373. On that spot you will still find the “Old sluis”. Main goal of this “sluis” was to get reconnected with the town of Utrecht. It was protected by a militairy fortification […]

Tags