Das Stempelpapier aus Nieuw Amsterdam bzw. dem späteren New York

Erste Entdeckungsreisen in das Gebiet des heutigen New York fanden schon 1524 durch Giovanni da Verrazano und 1609 durch Henry Hudson statt. Ab 1610 begannen niederländische Kaufleute einen lukrativen Fellhandel mit den dort lebenden Indianern. Am 27. März 1614 erhielt die neu gegründete Compagnie van Nieuwnederlant (Neuniederland-Kompanie) von den Generalstaaten ein Monopol für den Handel […]

Lees verder

Ken uw gemeentelijke zegels: Doetinchem

Voor de oudste vermeldingen van Doetinchem moeten we terug naar 838 met de naam “Duetinghem”voor een villa als nederzetting met een kerk. Daarna ontstond de versterkte stad genaamd “Deutinkem” met een kerk als geschenk aan de toemalige bisschop van Utrecht. Andere naamsvarianten die nu nog in de volksmond nog wel eens worden gebruikt zijn Duttichem, […]

Lees verder

Catalogus Nederlandse Fiscaalzegels: Rijksinspectiezegels Verkeer en Waterstaat

Inmiddels heb ik enkele voorbeelden gezien van 1 soort zegel die rechtsonder op fragment staat afgebeeld. Hij lijkt de opvolger te zijn geworden van de linker zegel maar de tekst links “RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER” en rechts “RIJKSVERKEERSINSPECTIE” zijn niet helemaal hetzelfde. Mocht het wel het geval zijn dan is nu een handmatige waardebepaling mogelijk. […]

Lees verder