De fiscus aan het lijntje hebben? (I)

Buitenland

(Deel 1 van 2) Dit is een nog onderbelicht aspect in de fiscale filatelie dat schaars gedocumenteerd is in enkele bekende werken. Ze zijn qua gebruik soms niet eens zonder achtergrondkennis herkenbaar. Met dit artikel wil ik dit facet in de fiscale filatelie en telegrafie nader toelichten.

Een stukje voorgeschiedenis

Gian Domenico Romagnosi ontdekte in 1802 in een simpel experiment het verband tussen magnetisme en elektriciteit waarbij de naald van een kompas werd beïnvloed. De bevindingen werden in een krant gepubliceerd maar de wetenschap zag zijn bevindingen over het hoofd. Geïnspireerd door de Pruisische filosoof Immanuel Kant ontdekte Deen Hans Christian Oersted (Ørsted) dit verschijnsel opnieuw in 1819 en legde de basis voor de werking van de telegrafie, zonder daar een apparaat voor te ontwerpen. Dit gebeurde door de uitvinden van een 5 naalden telegraaf van de Engelse William Fothergill Cooke en Charles Wheatstone.

De telegrafie begon in Engeland voor William Fothergill Cooke en Charles Wheatstone met het verkrijgen van hun patent voor de elektrische telegraaf op 10 June 1837. Dit patent werd gevolgd voor een in Schotland op 12 december 1837 en een in Ierland in april 1838. Uiteindelijk ontstond de “Cooke & Wheatstone electric telegraph system”. De eerste lijn werd in Londen gelegd met een lengte van slechts 1 mijl. Er werden toen nog geen publieke berichten verstuurd. In 1837 ontstond ook de spoorwegtelegrafie met in 1839 het gereedkomen van een 13 mijl lange verbinding tussen London – Paddington naar Bristol. Deze lijn werd voornamelijk gebruikt om het treinverkeer te regelen. Het succes hiervan zorgde ervoor dat dit navolging kreeg op andere verbindingen met dezelfde gebruiksdoeleinden.

De rest van dit artikel is alleen voor leden zichtbaar. Al lid? Ga naar de login voor leden.
Tagged

Geef een antwoord