Kredietcrisis een nieuw fenomeen? De geschiedenis herhaalt zicht!

Buitenland

De financiële hulp aan Griekenland of beter gezegd ingreep op de Griekse begroting door andere EU landen is niet de eerste keer in de geschiedenis van de Griekse staatsfinanciën. Op een site over Grieks eten (niet meer online red.) kon u lezen dat Griekenland al vier keer bankroet is verklaard. In 1827 en 1843 was dat al het geval. Eind 19e eeuw leende Minister-president Trikoupis voor zijn ambitieuze moderniseringsplannen meer dan 630.000.000 Franse Franc. Een terugloop van de export en het langdurig aanhouden van de depressie tezamen met deze schulden zorgden ervoor dat Griekenland ook in 1893 niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. In de economische crisis van 1932 stevende Griekenland weer af op een failliet maar door een nieuwe lening werd het land weer gered. De lening is in 1967 eindelijk afbetaald.

1. ‘International Finance Control’ in Griekenland
Het failliet van 1893 gaf op 26 februari 1898’aanleiding tot de oprichting van de ‘International Financial Control. Deze kwam al snel in de problemen door een oorlog met het Ottomaanse Rijk in hetzelfde jaar. De schulden liepen toen nog verder op.

De zes grootmachten van die tijd (Rusland, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Oostenrijk-Hongarije) grepen in en stelden de financiën onder hun toezicht. Er werden aandelen uitgegeven voor ₤ 6.800.000,- om een vergoeding aan het Ottomaanse Rijk te betalen en om aan de verplichtingen om aan de aflossing van de schulden te kunnen voldoen.

Dit verklaart trouwens waarom bij de uitgifte van belastingzegels voor dat doel de plakzegels (XAPTOΣHMON) met het jaar 1898 en nog enkele andere series de letters D.O.E. dragen. De inkomstenbronnen waren o.a. de belastingen op zout, olie, lucifers, speelkaarten, sigarettenpapier, etc. De afdeling hield ook toezicht op de openbare diensten en was verantwoordelijk voor het innen van de belastingen.

In september 1923 werd in Genève een nieuwe verklaring ondertekend voor het aflossen van de schulden. Er werd toen al gesproken over een bedrag van 750.000.000 Franse Franc en nog diverse bedragen in Engelse Ponden en later ook US$. De D.O.E.- toevoeging op zegels werd in 1946 van de zegels verwijderd.

Een nieuwe serie zegels zat er (helaas) niet meer in.

Van links naar rechts: Algemene belasting 1898, Invoerrechten 1898, Tabaksbelasting 1919, Belasting op lucifers.

2. De ‘Ottoman Public Debt Administration’ voor het Ottomaanse Rijk/Turkije
In 1875 bleek na de Krimoorlog het Ottomaanse Rijk in feite bankroet te zijn. Om toch hun schulden te kunnen blijven aflossen werd op 20 december 1881 door de Sultan het decreet van Moharram uitgevaardigd. In dit decreet werd een afdeling geregeld voor het aflossen van de Ottomaanse schulden. Er waren afhankelijk van de vorderende partij verschillende benamingen en afkortingen voor:

De rest van dit artikel is alleen voor leden zichtbaar. Al lid? Ga naar de login voor leden.
Tagged

Geef een antwoord