Nieuwe vondsten (CS23)

Buitenland

Er zijn weer enige zegels te melden die tot dusver nog niet in een catalogus zijn vermeld. Nu is het zo dat van vele landen op het gebied van belastingzegels steeds meer catalogi uitkomen met een behoorlijk beeld van wat er in dat land is uitgegeven. De moderne uitgaven lopen echter vaak niet verder dan de jaren ’70 met een enkele uitschieter naar de jaren ’80 of zelfs ’90. Het is daarom van belang zoveel mogelijk te publiceren wat men tegenkomt om zo een compleet beeld te krijgen. 

De rest van dit artikel is alleen voor leden zichtbaar. Al lid? Ga naar de login voor leden.
Tagged

Geef een reactie