De Aangifte (CS54)

De Aangifte

Je verveelt je nooit met al dat moois wat op diverse veilingen of andere plaatsen voorbij komt. Soms is het net als in een museum. Je ogen gaan erlangs en je laat het voor wat het is. Daarvoor is menig inkomen te klein. Wat bijvoorbeeld al een behoorlijke aanval op het banksaldo was werd veroorzaakt door een voor liefhebbers groot aantal belastingzegels van Albanië uit de Ottomaanse periode. Hieronder slechts een greep van de vele. Het gevogelte varieerde steeds op de zegels en af een toe een noodzegel. Onderstaande zegels zouden zonder de bijzondere kenmerken nooit resp $46,- ; $56,80 en $ 66,- als paar hebben opgebracht. 

Groep Albanese belastingzegels met o.a. adelaar overdrukken.

Niet ver daar vandaan kwamen van Griekenland ook weer de nodige bijzonderheden op Ebay. Het eerste is een ongetand zegeltje met wat op een kerkje lijkt. Verder een blok van 4 met 2 verschillende overdrukken en een kopstaande druk op een zegel. Nader onderzoek levert op dat het kerkje of school? Niet in de catalogi staat. Het blok is voor pensioenen van regionale rechters uit 1943 en de kopstaande druk is een belasting op onderwijs uit 1946. Niet verwonderlijk misschien dat de linkerzegel daarom goed was voor $ 109,88 ; het blok “slechts” voor $ 25,89 (cat. McDonald $80,-) en de schoolzegel $ 46,36 ($75 voor normale zegel).

Diverse zegels van Griekenland

Door in de buurt te blijven vinden we een paar mijns inziens opmerkelijke dingen in een veiling van Karamitsos. Links een samengesteld stempel van stoomvaartmaatschappij D.P. Goudi op normale belastingzegels van Kreta met als lokatienaam PEΘYMNIΣ. Ok blz 263 van het Kretaboek van Feenstra wordt gesproken van een verzameling van 20 zegels van de A.C. Lascaridis collectie die in een veiling van 1988 werd aangeboden. Bij toeval blijkt het anno 2009 om dezelfde zegels te gaan. Het gemonteerde stempel moet doorgaan voor type A maar het schip in het boek staat naar rechts terwijl de scan een schip naar LINKS toont. Ook de tekststijl wijkt af waardoor ik denk dat het om een ander type stempel gaat. De 20 zegels met verschillende stempels van D.P Goudi en een blad met nog eens ca 18 zegels met alle stempeltypen van de rederij Isaakides & Co werd voor € 100,- ingezet maar bracht € 270,- op. Verder een document uit 1899 uit Tenemos met een ongetande noodzegel van 1 grossia in roze. Enkele jaren geleden bracht een losse zegel van 10 para € 220,- op . Nu was het document , dat in 1982 goed was voor meer dan 430 Sfr , ingezet voor € 100,- en voor “slechts” € 160,- verkocht.

Onbekend Goudi stempel en zeldzaam zegel van Temenos uit Kreta.

Van Hongarije kwam een apart document onder de hamer op Ebay. Het betrof hier een jachtvergunning uit 1878 met een 12 Forint belastingzegel. Zoiets opmerkelijks werd voor $ 250,- ingezet maar het vond geen gehoor bij de aanwezigen.

Hongaarse jachtakte uit 1878

Van Nederlands Indië werd een brief van 1893 naar Singapore met plakzegel van 15c aangeboden. De brief is keurig onderschept ; voorzien van de strafportkenmerken en een vertrekstempel aan de ander zijde van de envelop. Hij werd voor € 100,- ingezet maar mij is onbekend waarvoor deze is weggegaan. Uit Groot-Brittannië een leuk documentje (?) van een medicijn met daarop een medicijnheffing. Ongewoon om dit beeld eens compleet te zien. Ook ongewoon is daarom de opbrengst: $ 18,08.

Brief Nederlands-Indië en medicijnbelasting van Groot-Brittannië.

Voor buiten Europa is een ongetand paar proefzegels van belastingzegels van Mexico een ongewoon verschijnsel. Door de bank genomen zijn deze zegels niet zo duur maar nu moest je daar toch wel heel wat pesos voor neertellen. Op Ebay ging het weg voor $ 176,50. Dit geldt ook voor een belastingzegel van Sarawak met overdruk TELEGRAPHS. In het werk van Hisocks is dit de hoogste bekende waarde van een serie uit 1933 en in 1982 genoteerd voor ₤30. Nu bleek dit bedrag behoorlijk achterhaald te zijn bij een opbrengst van $ 179,39.

Proeven van Mexico en telgraafzegel van Sarawak

Op een andere veiling waarvan ik de naam niet had genoteerd werd onderstaande brief aangeboden . Ze is gefrankeerd met 4x 1 shilling van St. Vincent met bestemming London. De inzet was meer dan € 100,- maar ik weet niet voor hoeveel deze eventueel is verkocht. Toch ongewoon om te zien.

Brief met belastingzegels van St Vincent naar London.

Van Namibia werden op Ebay voor de eerste keer Penalty zegels aangeboden. Tot dusver had ik via de heer Gantze daar nog niets over vernomen. Ze werden ook alleen maar pas opgeplakt als de belasting te laat werd betaald en alleen door de beambte. Het is daarom opmerkelijk dat deze zegels nog zijn vrijgekomen. De zegels hebben jaartallen die d.m.v. een UV lamp zichtbaar worden. Door de resultaten was te zien dat het hier voornamelijk om zegels van de 1e serie met waarden in cent en Rand en 1 zegel van de 2e serie waarbij de waarden in cent en N$ zijn. De aangeboden waarden van 5c ; 10c 20c en R10 zijn allen van de eerste serie en uit 1990. Beide zijn door Harrison gedrukt. De 50c is van de 2e serie uit 1994. Later kreeg ik scans van de topwaarden toegestuurd!

20c oranje ; 50c wijnrood en R10 azuurblauw. “PENALTY” in rood. (let op positie “P” t.o.v. “R”)
5c citroengeel en 10c blauwgroen. “PENALTY” in rood van de 1e serie uit 1990.
N$200 paars ; N$500 grijs en N$1000 goud van de 2e serie uit 1994.

Dit bleken niet de enige ontwikkelingen te zijn. De zelfklevende zegels van 2006 bleken geen succes te zijn. Mogelijk was het klimaat niet zo geschikt voor de zegels. Ze bleken makkelijk los te laten. Er was ook een misdruk te zien van een N$10 uit 2002. Op een verticaal paar is te zien dat op de onderste zegels de waarde horizontaal in 2 delen was gescheiden. Er werd echter voor de € 19,99 (?) geen koper gevonden.

Namibia versie 2006 en fout in waarde van N$10 uit 2002.

Als opvolger werd weer het oude model gekozen dat deze keer door Joh. Enschede wordt gedrukt. Enkele voorbeelden stuurde de heer Gantze als scan toe. Verschil met de versie van 2004 is dat de drukker niet onder in het midden staat maar rechts. Links staat “NAMIBIA POST”. De heer Gantze informeerde me dat de jaartallen 2007 en 2009 zijn uitgegeven met waarden tot N$ 1000.

Voorbeelden van de Enschede druk uit 2007: N$2 rose ; N$1 sepia en N$5 blauwgroen.

Tenslotte weer iets bijzonders uit Zuid-Afrika. Deze schuldbekentenis van ₤250 uit 17 december 1946 bevat een totaal van ₤12/10/- aan Penalty zegels. De 1d was het tarief voor legalisatie van rekeningen. Dat de zegels niet in 1 keer zijn geplakt laten de groepsgewijze verdelingen zien. Mogelijk heeft hij de schuld in 5 termijnen van ₤50 betaald waarbij steeds ₤2/10/- aan boete is betaald. Het dokument verdient een verdere studie voor de totstandkoming hiervan.Dat geldt eigenlijk ook voor de opbrengst. Deze 24 belastingzegels op document hebben slechts ₤46 opgebracht.

Achterzijde schuldbekentenis met de 10/- van serie 1931.
Voorzijde met 10/- van serie 1931 en ₤1 van (mogelijk) 1948.

Tot een volgende keer.

Tagged

Geef een reactie