Horecavergunningen van de gemeente Steenwijk

Gemeentes

Dit artikel gaat niet over drankproblemen of hoe je die kunt oplopen maar als je aan dit onderwerp begint kan je er wel mee worden besmet. Het begon allemaal met een partij horecavergunningen om bij evenementen langer open te kunnen blijven. Deze beslaan met name de jaren ’50 en ’60 met enkele uitschieters naar het verleden en naar de toekomst. Al deze vergunningen waren voorzien van 1 of meerdere legeszegels van de gemeente Steenwijk. 

Even voor de goede orde: Steenwijk is sinds 2003 met IJsselham en Brederwiede onderdeel van de gemeente Steenwijkerland ; bevat ca. 42.000 inwoners en gelegen in het noordwesten van de provincie Overijssel, nabij de provincie Friesland. Ik heb geprobeerd de legeszegels voor deze gemeente in kaart te brengen maar je zou er een acuut drankprobleem van krijgen. De eerste zegels kun je nog redelijk uit elkaar houden maar daarvan zijn ook niet alle data van gebruik bekend.

Gebruik o.a.1931; tevens verschillende typen van f 1,- ca 1935-1940?

Daarna werden de smalle kleine rolzegels in gebruik genomen. Ik laat nu hieronder een (aantal) zegel(s) zien om te testen of u niet het gevoel krijgt dat u dubbel ziet.

Ziet u enig verschil en niet dubbel? Het is wat lastiger voor de zwart-wit kijker maar neemt u even een minuutje de moeite om ze te bestuderen.

Bent u er al uit? Ze zijn ALLEMAAL VERSCHILLEND!

Voor de waarde van f 1,- krijgt u nog een herkansing:

Ziet u enig verschil en niet dubbel? Het is wat lastiger voor de zwart-wit kijker maar neemt u even een minuutje de moeite om ze te bestuderen. TIP: let op de “1”en het streepje achter de “1”.

Getracht is eerst in een Excelbestand de zegels van de vergunningen met nummer, tanding en datum van gebruik in te voegen. Dit leverde al een bestand met 290 data van gebruik op van 1 maart 1953 tot 1 april 1976. De gemeente bestelde geringe hoeveelheden van deze waarde(n) varierend van 500 en 1000 stuks per keer bij de lage waarden. Hierdoor was binnen een jaar de voorraad van diverse waarden op en moest er weer iets nieuws komen. Dit leverde met het beschikbare materiaal de volgende resultaten op:

 • 5c en 10c : 1 serie
 • 50c: 14? series
 • f 1,- : 10? series
 • f 1,50: 4 series
 • f 2,-: 1 serie
 • f 2,50: 2? series
 • f 5,- : 3 series
 • f 10,- : 2 series
 • f 25,- : 1 serie
 • f 50,- : 1 serie
 • in 1976 werd een blanco type gebruikt met afm ca 15 x 50mm.

De zegels waarvan maar 1 serie van genoemd wordt zaten vaak op 1 document voor een afwijkend document.

De kleuren varieerden niet of nauwelijks en dat zie je niet als zwart-wit kijker voor dit blad. De tanding varieerde ook nauwelijks. Sommige zegels worden 2 of 3 series verder doodleuk opnieuw gebruikt. Als losse zegel zonder datum kom je daar ook niet achter. Gedurende een bepaalde periode hadden de zegels nog een ander geintje in petto: de even nummers waren toen niet gelijk aan de oneven nummers. Bij losse zegels kom je daar ook nooit achter.

De vergunningen bevatten vnl. de lage waarden zoals 50c en f 1,-. Naarmate de jaren vorderden gaan de leges omhoog en de zegels worden nu wel doorgenummerd. Daarom ben je echt aan een borrel toe als je dit een keer op een rijtje hebt. Er zijn nog meer gemeenten zie moeiteloos hetzelfde veroorzaken maar dan begin ik een andere keer aan.

Nu even over de vergunningen zelf! Er werd door de politie voor diverse evenementen ontheffing verleend om de openingtijden te verlengen tot 24.00 uur ; 01.00 ; 02.00 of zelfs 04.00 uur. Op de vergunningen van 1952 tot juli 1960 maakte het niet uit hoeveel later je open was. De leges waren 50 cent per dag dat hiervoor ontheffing was verleend. Kennelijk beviel dat iedereen goed want tenminste 7 jaar is een hele tijd.

Vijf verlengingen tot 02.00 uur voor 50 cent per verlenging in 1953.

Of er nu iemand nuchter was bij de nieuwe legesverordingen of een groeiende vorm van klachten weet niemand. Feit was wel dat de leges een stuk hoger werden. Dat scheelde zeker een borrel op een slok. Zie bovenstaand document uit 1953 en 1962.

Een verlenging tot 02.00 uur voor f 4,- in 1962.

Tussen 1960 en 1970 zie je de tarieven verder oplopen. Samengevat zijn tussen 1952 en 1970 de leges als volgt:

JaarTot 24.00Tot 01.00Tot 02.00Tot 04.00
1952 - juni 196050c50c50c50c
juli 1960 - ?f 1,50f 4,-/f 5,-f 7,50
1966f 1,50f 4,-f 8,-
1968f 2,-f 5,-f 10,-
1970f 2,-f 5,-f 10,-
Aanvraag uit 1968 met f 51,- aan leges: Opbouw: 8 verlengingen tot 01.00 uur voor f 16,-; 5 verlengingen tot 02.00 uur voor f 25,- en 1 verlenging tot 04.00 uur voor f 10,-

Proost en tot een volgende keer.

Tagged

Geef een reactie