Ken uw gemeentelijke zegels: Abcoude-Baambrugge / Abcoude-Proosdij-Abcoude (Ut)

Gemeentes

De gemeente Abcoude bestaat pas sinds 1941. Voorheen had je de gemeenten Abcoude- Baambrugge en de gemeente Abcoude-Proosdij en Aasdom. In het gemeentewapen zijn de gekruiste sleutels van Abcoude-Proosdij en de onderste helft behoorde toe aan Abcoude-Baambrugge. Beide waren kleine gemeenten met bij de opheffing 1660 resp 1676 inwoners. Momenteel heeft Abcoude ca. 8.700 inwoners. 

De geschiedenis van Abcoude voert terug tot 1085 wanneer in een oorkonde van Koenraad – bisschop van Utrecht – voor het eerst wordt gesproken over ’habitatores de Abecenwalde’, ofwel ’de inwoners van Abecenwalde’. Op de grens van het graafschap Holland en het bisdom Utrecht, nu in een iets andere vorm bekend als de scheidslijn tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht, lag het slot Abcoude. De oudste vermelding van het kasteel dateert uit 1274, toen het werd verwoest door de Hollandse buurman Gijsbrecht van Amstel. Nadien werd het slot herbouwd. De fundamenten zijn geheel onder het maaiveld verdwenen maar als vorm nog duidelijk te herkennen in het landschap. Recent is een deel van de slotgracht gereconstrueerd.

Gemeente Abcoude ligt aan de rand van de provincie Utrecht onder de rook van Amsterdam. In een polderlandschap, doorsneden door bekende en minder bekende riviertjes als het Gein, de Angstel, de Holendrecht, de Winkel en de Waver. Water is net als in de rest van Nederland een bepalende factor.

Abcoude en Baambrugge ontlenen hun typische dorpse karakter aan de boerderijen, de buitenhuizen, de kerken en de kroegen. Velen kennen de tuin van de Eendracht in Abcoude en het terras van De Punt in Baambrugge. De eerste vervult al eeuwen een belangrijke rol in de traditionele paardenmarkt van Abcoude, waaromheen de afgelopen decennia jaarlijks de bekende Abcouder Feestweek wordt georganiseerd. Voor meer informatie over deze gemeente zie de website.

Wat kan er verteld worden over de legeszegels? Gedurende de tijd dat er nog afzonderlijke gemeente waren is er nog niet veel teruggevonden. Van beide gemeenten is 1 serie bekend. Kenmerkend is dat de serie van Abcoude-Baambrugge met gemeentewapen uit meerdere kleuren bestaat terwijl Abcoude-Proosdij geen wapen voerde op de zegels en alleen de kleur groen voor de zegels hanteerde.

Van Abcoude zelf zijn tot nu toe alleen de type zegels bekend waarvan men de waarde met de hand moest invullen. Er zijn tot nu toe bijna geen jaartallen bekend zodat ik het grotendeels met schattingen moet doen. Ik vermoed dat gezien het laast bekende type Abcoude tot in de jaren ’70 legeszegels heeft gebruikt.

Van de 2 afzonderlijke gemeenten zal ik 1 zegel tonen en een opsomming. Niet alle kleuren zoals geel en zilvergrijs zijn geschikt voor reproductie.

Abcoude-Baambrugge (Ut)

1940? f 0,10 olijfgroen; f 0,25 rozerood; f 1,- rood; f 5,- zilvergrijs; f 0,15 paars; f 0,50 donkerblauw/zwart; f 2,50 groengeel; f 10,- goudkleur

Abcoude-Proosdij (Ut)

1940? f 0,10 blauwgroen; f 0,50 blauwgroen; f 2,50 blauwgroen; f 10,- blauwgroen; f 0,25 blauwgroen; f 1,- blauwgroen; f 5,- blauwgroen

Abcoude (Ut)

Tot nu toe heb ik maar 1 voorbeeld met datum en dit is een klassieker van Abouce-Proosdij uit 1941.

Verklaring van afstamming uit 1941 met 2x 25c.

 

Tagged

Geef een reactie