Ken uw gemeentelijke zegels: Driebergen / Rijsenburg–Driebergen – Rijsenburg

Gemeentes

Bij Driebergen is een eerste gedachte wel eens de rijkspolitie die met filemeldingen op de radio komt. Maar Driebergen is meer dan dat grote kantoor aan de A12! Inwoner-aantallen heb ik nog niet van vroeger maar rond 1917 was het in mijn lijst een code “5” gemeente ofwel 5000-10000 inwoners. Rijsenburg had code “2” ofwel 500-1000 inwoners. Bij samenvoeging tot de gemeente Utrechtse Heuvelrug had de gemeente Driebergen-Rijsenburg bijna 19.000 inwoners. 

De exacte oorsprong van het wapen is niet bekend. De oudste gegevens over Driebergen gaan terug tot 1382. De naam Van Driebergen verschijnt in 1430. De heerlijkheid Driebergen is in de loop der tijden in het bezit geweest van een groot aantal geslachten, o.a Van Gaesbeek, Nassau-Odijk, Schellinger, Van Heeckeren, Van Beverweerd, Van Westrenen en Van Bijlandt. De familie van Gaesbeek voerde in sabel een van goud getongde, genagelde en gekroonde leeuw van zilver en de oudst bekende eigenaar, Willem van Gaesbeek, heer van Abcoude en Duurstede, voerde dit wapen gevierendeeld met in keel 3 zuilen van zilver. Dit is tevens het oudst bekende wapen van Driebergen. Driebergen en Rijsenburg werden samen 1 gemeente in 1931 maar is inmiddels in 2006 met Maarn, Amerongen, Leersum en Doorn samengevoegd tot de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het lijkt me handiger om in de toekomst uit te gaan van de meest recente situatie en dan te kijken uit welke gemeenten het voorheen bestond. Er is meer te vinden op de verzamelsite van Driebergen en op de website over de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Wat de legeszegels betreft is er van Rijsenburg nog niets bekend. Een kleine gemeente als Rijsenburg gebrukte maar mondjesmaat stukken waarop leges kon worden geheven en de kans is er dat ze ook niet zijn besteld. In Driebergen was het wel wat drukker op het gemeentehuis. Van deze gemeente zijn 2 zegels teruggevonden die erg veel lijken op de zegels die Driebergen-Rijsenburg nog ca 10 jaar erna gebruikt. Daarna kom ik alleen maar de zegels tegen waarvan de waarde met de hand moet worden ingevuld. Hier geldt dat ik geen enkele datum van gebruik heb zodat ik het bij schattingen moet houden.

Driebergen (Ut)

1930? 25c en f 1,-; beide rood

Driebergen – Rijsenburg

1932? 25c en 50c rood; 1934? 50c blauw; 1936? 25c rood en 50c blauw (ander cijfer)
1938? f 1,- groen; 1940? 25c rood; 1940? f 1,- groen

 

Tagged

Geef een reactie