Ken uw gemeentelijke zegels: Lichtenvoorde

Gemeentes

Na allerlei omzwervingen door gemeenten her en der in het land wil ik het voor de verandering het eens hebben over een aantal fusiegemeenten in de Achterhoek rondom mijn huidige woonplaats in de gemeente Winterswijk. Een aantal jaren geleden zijn een aantal van deze gemeenten al dan niet gedwongen om te fuseren met elkaar omdat volgens extern onderzoek werd beweerd dat deze gemeenten in de toekomst geen bestaansrecht meer hadden. Niet dat dit elders in Nederland niet speelde maar ik wilde voor de verandering de gemeenten in de nabije omgeving eens onder de loep nemen. 

Neem nu de nieuwe gemeente Oost Gelre; een fusie in 2005 tussen de gemeenten Lichtenvoorde en Groenlo. Het heeft na de fusie een tijd geduurd voordat men vrede had met een definitieve naam. Verschillende scenario’s hebben de revue gepasseerd maar steeds vond de een of de ander zich in de benaming benadeeld. Uiteindelijk is er een prijsvraag uitgeschreven waaruit de naam Oost Gelre definitief als nieuwe gemeentenaam naar voren kwam. Het stukje over de historie is ook te vinden op http://www.oostgelre.nl/; het gemeentewapen met achtergrond van Ralf Hartemink (www.ngw.nl).

Lichtenvoorde
Opgeheven op 01-01-2005; 19.468 inwoners

Officiële omschrijving: “Gedeeld : I van keel beladen met een van goud gewapende en van goud gekroonde leeuw van zilver, II van goud beladen met een (heraldische) burcht van keel.” Het linkerdeel refereert naar het geslacht Bronkhorst terwijl het rechterdeel een voorstelling is van het Kasteel van Lichtenvoorde. Ondanks zijn historie begon de gemeente pas in 1890 aan een eigen gemeentewapen te denken. Er werden aan de Hoge Raad van Adel diverse ontwerpen aangeleverd maar het uiteindelijke ontwerp werd in 1891 goedgekeurd.

De voormalige gemeente Lichtenvoorde ligt in het grensgebied van de terreinen waar de stuwwallen uit de IJstijden gelegen zijn. Dit verklaart de hoogteverschillen van ca. 30 m + NAP in het noorden en oosten en slechts 15 m + NAP in het westen en zuiden. De eerste vormen van bewoning zijn gevonden in de vorm van een stenen bijl bij Vragender en een grafveldje bij Lievelde uit de 7e eeuw na Chr. Binnen de gemeentegrenzen.

De rest van dit artikel is alleen voor leden zichtbaar. Al lid? Ga naar de login voor leden.
Tagged

Geef een reactie