Ken uw gemeentelijke zegels: Winterswijk (1917-1977) (II)

Gemeentes

[Dit is deel II van een serie van 3 artikelen over de gemeentelijke zegels van Winterswijk.] Toen in 1917 de eerste legeszegels werden ingevoerd, bevond het gemeentehuis zich nog in de Wooldstraat. Daar mocht men destijds op een aantal soorten documenten leges heffen zoals uittreksels uit verschillende registers en bouwvergunningen. Paspoorten mochten bijvoorbeeld pas sinds 1921 voorzien worden van gemeentelijke legeszegels. Bij de volgende bladen is getracht de zegels zoveel mogelijk per afdeling te rangschikken. De chronologische volgorde zal daarbij maatgevend zijn. 1917-1920: DE EERSTE KENNISMAKING

De meeste stukken zijn destijds afgegeven door de secretarie ofwel de voorloper van de afdeling Burgerzaken. Het ging vaak om uittreksels uit verschillende registers zoals het geboortenregister en huwelijksregister. Verder werden er documenten afgegeven voor bijvoorbeeld paspoorten. Hieronder een kopie uit een kasboek van de gemeente Winterswijk in het jaar 1920.

Deel van de pagina waarin afgegeven uittreksels etc. werden opgetekend.

Hier is goed te zien dat een uittreksel of een bewijs van goed gedrag 30 cent aan leges betaald moest worden. De hiervoor gebruikte zegels zijn te zien op dit blad:

1920: Getuigschrift van zedelijk gedrag voor Jan Willem te Voortwis t.b.v. een sollicitatie.
De rest van dit artikel is alleen voor leden zichtbaar. Al lid? Ga naar de login voor leden.

 

Tagged

Geef een reactie