Ken uw gemeentelijke zegels: Winterswijk (1917-1977) (III)

Gemeentes

[Dit is deel III van een serie van 3 artikelen over de gemeentelijke zegels van Winterswijk.] Vanaf 1934 worden er legeszegels van Winterswijk gevonden die moderner en kleurrijker waren. De serie werd uitgebreid met waarden tot 25 gulden. Deze zegels werden door drukkerij Samson geleverd. Hoewel de blanco zegels tot aan de afschaffing in 1972 zijn gebruikt, is een jaar later al een andere serie besteld. Men was mogelijk op zoek naar een nieuw model maar niet duidelijk is wat de bedoeling is geweest. 

Legeszegels van de serie 1934. De blanco-waarde komt in 3 kleuren voor.
1935: Bouwvergunning voor 4 huizen.

1935: BEZUINIGINGEN?

Al 1 jaar later bestelt de gemeente een nieuw type legeszegel. Deze is een verkleinde uitgave van de vorige serie. Verschil is echter dat er nu ook kleinere waarden worden gevonden. Een blanco-zegel is mogelijk niet besteld uit praktische overwegingen.

De tot nu toe bekende zegels van deze serie van 1935. Te zien is dat de waarde van f 2,50 een overdruk heeft van 50 cent.
1936: grensdocument.

Grensdocument afgegeven aan Maria van Loo om voor de duur van 5 jaar naar Duitsland te kunnen gaan. De leges zijn intussen verhoogd naar f 1,-.

1937: STANDAARDISATIE

In de loop van de jaren ’30 is het aantal drukkerijen dat legeszegels drukte al behoorlijk gedaald. De rolzegel wordt steeds meer gebruikt om tijd te besparen en vanwege de nummering tevens te kunnen zien hoeveel er zijn gebruikt. Winterswijk stapt in 1937 over op een model dat 30×29 mm is. De kleuren variëren soms elk jaar maar dit model is gebruikt tot aan de opheffing bij de gemeente in 1972 en later bij de politie in 1977. Dat laatste staat nog niet definitief vast.

De rest van dit artikel is alleen voor leden zichtbaar. Al lid? Ga naar de login voor leden.
Tagged

Geef een reactie