Achtergrond bij fiscaalzegels: document uit 1625

Nederland

De oudste fiscaalzegels ter wereld dateren vanaf 13 augustus 1624, toen mondiaal de allereerste emissie fiscaalzegels in de provincie Holland plaats vond. Die emissie bestond uit 5 verschillende denominaties, te weten 2, 4, 6, 8 en 30 stuivers. Ze waren toen nog niet voorzien van een jaartal. Dat kwam pas 41 jaar later, bij de emissie van 1665. Tussen 1624 en 1665 ben je dus afhankelijk van een onderliggend document om precies de leeftijd te kunnen bepalen.

In literatuur over het klein zegel uit 1899 wordt een document beschreven van 20 oktober 1624 dat in een archief gevonden was. Dat zou (tot nu toe) het oudst bekende exemplaar moeten zijn. Ik heb er verschillende keren naar gezocht in de archieven maar tot dusverre zonder resultaat.

De rest van dit artikel is alleen voor leden zichtbaar. Al lid? Ga naar de login voor leden.
Tagged
Fons O
Ik verzamel en bestudeer het Nederlandse zegelrecht van 1624 tot en met 1971.

Geef een reactie