Nederland: Nieuw, vreemd oud zegel

Nederland

Tussen een stapeltje oude gezegelde papieren trok het volgende mijn directe aandacht. Op een certificaat, gedateerd 2 november 1841, trof ik een ingedrukt zegel aan die veel lijkt op de plakzegels van de emissie 1829. De zegels van deze emissie zijn in ronde vorm uitgeslagen reliëfzegels en dragen de tekst bovenin “van …waarde.. tot … waarde…” daaronder het wapen van Nederland met aan de linkerkant de nominale waarde van het zegel in centen of gulden en aan de rechterkant de valuta-aanduiding en bij de guldenwaarden die niet geheel op de gulden zijn afgerond, ook nog de centen. Onderin is het woord “Handel-zegel” vermeldt. 

Mijn aandacht werd getrokken, omdat dergelijke zegels niet ingedrukt op stukken, maar opgeplakt voorkomen. Nadere bestudering leverde de volgende informatie op. Het ontwerp van het ingedrukte zegel op het certificaat is zeer gelijkend op dat van de emissie 1829. Er is echter een groot opvallend verschil Het zegel is een ingedrukte en niet een opgeplakte. Verder zijn tekstueel een aantal verschillen op te merken. De tekst bovenin bij het ingedrukte zegel bevat “van 250 Gl of minder”. De tekst bij de laagste nominale waarde (15 cent) van de emissie 1829 bevat “van 300 Gl en minder”. De nominale waarde van het ingedrukte zegel is 75 cent. Bij de emissie 1829 komt deze nominale waarde niet voor. Bij de emissie 1829 staat onder in het zegel de tekst “handel-zegel”, terwijl bij het ingedrukte zegel een geheel andere tekst staat, namelijk “vreemde effecten enz:”. Ik heb “De geschiedenis van het Nederlands Fiscaal zegel” van Prof. Dr J. van der Poel er op nageslagen, maar hierin heb ik niets over dit zegel kunnen vinden. Ander boekwerken geven eveneens geen vermelding van dit zegel.

Wellicht betreft dit vreemde oude zegel, een nieuwe vondst!

Tagged

Geef een reactie