Nederland, Omzetbelasting, wijd en smal

Nederland

Ik heb een gedeelte van een vel gekocht van de 4 cent omzetbelasting van de uitgave van 1934 (zie figuur c). Het betreft het middengedeelte van het vel. De onderbroken tanding is goed te zien. 

Afbeelding 1

Ik heb het geheel bestudeerd op eventuele merkwaardigheden en heb op het eerste gezicht niets bijzonders kunnen vinden. Ik heb ook bekeken of er wellicht sprake is van wijde of smalle ruimte tussen het cijfer en de valuta aanduiding. En jawel er is wijde ruimte, maar ook smalle ruimte op het zelfde vel. De tussenruimte bij het zegel linksboven in het veldeel is 1,75 mm (zie afbeelding 1) terwijl de tussenruimte bij het zegel linksonder in het veldeel 1 mm is (zie afbeelding 2). Dit komt in het linker- en rechtergedeelte van het zegel voor. Hoe lager in het vel, hoe kleiner de tussenruimte.

Afbeelding 2

Zeer vreemd is dat alleen de linkerkolom van dit veldeel deze kenmerken vertoont en het rechtergedeelte (rechts van de onderbroken tanding) geen afwijkingen in tussenruimte vertoont. Dit kan betekenen dat op de printplaat voor dat deel van het vel verschillende cliches voor de afzonderlijke zegels aanwezig zijn geweest. Ik weet niet of dit verklaard dat er geen twee verschillende uitgaven zijn geweest, waarbij één wijde en bij de ander smalle tussenruimte is. Ik heb namelijk geen vellen of veldelen gezien waarop bij alle zegels dezelfde tussenruimte is. Trouwens, dit is het eerste veldeel dat ik ooit van deze zegels gezien heb. Het veldeel kan een toevalligheid zijn of de logische verklaring voor de verschillen in tussenruimte.

Het veldeel kan een toevalligheid zijn of de logische verklaring voor de verschillen in tussenruimte.

Tagged

Geef een reactie