Unidentified Fiscal Objects: Particuliere Rijnvaart

Nederland

Hulp gevraagd! Onlangs kreeg ik van een collega postzegelverzamelaar een aantal belastingzegels welke mij geheel onbekend voorkwamen en waar ik ook niets van terug kon vinden in de handboeken en catalogi die in mijn bezit zijn. Het betreft zegels van de: Ned. Part. Rijnvaart Centrale. 

De waarden welke ik in mijn bezit heb zijn:

 • 20 ct. karmijnroze,
 • 30 ct. Geel;
 • 40 ct. Lichtblauw;
 • 50 ct. Bruin;
 • 70 ct. Blauwgroen;
 • 80 ct. Paars;
 • 90 ct. Oker;
 • 100 ct. Blauw;
 • 2 gld. Bruinlila en
 • 2 gld. Paars;
 • 3 gld. Roze;
 • 4 gld. Lichtgroen;
 • 5 gld. Geel;
 • 10 gld. oranje en
 • 25 gld. paarsblauw.

Op bijgaande afbeelding is een aantal van deze waarden afgebeeld.

Een aantal van deze Rijnvaartzegels

Alle zegels welke ik heb zijn afgestempeld met een rechthoekig blokstempel: Ned. Particuliere Rijnvaartcentrale + datum of met een rondstempel: Ned. Part. Rijnv. Centrale + datum. De data van de leesbare afstempelingen liggen tussen 15 Aug 1941 en 25 Aug 1943, wat suggereert dat deze zegels geen lange looptijd hebben gehad en gebruikt zijn tijdens de bezetting van Nederland in de 2e wereldoorlog. Alle zegels hebben lijntanding 11.

Wie kan mij meer vertellen over het gebruik en de schaarste van deze zegels? Ik heb een aantal van deze zegels los, in paren en strippen van 4 in mijn duplicaten collectie voor degene die geïnteresseerd zijn.

Tagged

2 thoughts on “Unidentified Fiscal Objects: Particuliere Rijnvaart

 1. De hele serie bestaat uit de volgende waarden en kleuren.
  De perforatie is zo slecht gezet, dat zegels in allerlei maten voorkomen.

  10 cent, grey-blue (blauwgrijs) -grey (grijs)
  20 cent, red (rood)
  30 cent, yellow (geel)
  40 cent, blue (blauw) – meerdere tinten
  50 cent, brown (bruin) – red-brown (roodbruin)
  60 cent, red (rrod)
  70 cent, light-green (licht-groen) – light-blue (lichtblauw)
  80 cent, purple (violet) – meerdere tinten
  90 cent, orange (oranje)
  100 cent, dark-blue (donker blauw) – meerdere tinten
  2 Gld, brown (bruin) – red-brown (roodbruin)
  3 Gld, pink (rose)
  4 Gld, green (groen) – meerdere tinten
  5 Gld, yellow (geel) – orange (oranje)
  10 Gld, orange (oranje)
  25 Gld, purple (paars)
  35 Gld, green (groen) – meerdere tinten
  50 Gld, blue-green (blauw) – black (zwart)

  In 1935 werd door drie schippersbonden een samenwerkingsverband opgericht van particuliere schippers. Die werden in de crisisjaren van de vorige eeuw gedwongen samen te werken om de concurrentie van de grote rederijen het hoofd te bieden. “Wij zijn uit den nood geboren…” merkte een schipper op tijdens een van de soms rumoerige jaarvergaderingen.

  De Nederlandse Particuliere Rijnvaart Centrale (N.P.R.C.) werd op 18 maart 1935 opgericht om de belangen van de Nederlandse particuliere Rijnschippers en Rijnkleinreders te behartigen. Initiatiefnemers hiertoe waren de Algemene Rijnschippersbond, de Internationale Schippers Vereniging en de Rooms-Katholieke Hanzebond van Reders en Schippers “Sint Nicolaas”. Het initiatief kwam voort uit afspraken tussen de Nederlandse en Duitse regering inzake de Rijnvaart (de zgn. overeenkomst van Boppard).

  Het doel van de N.P.R.C. was:
  het behartigen van de economische, sociale en culturele belangen der Nederlandse particuliere rijnschippers en rijnkleinreders;
  a. het samenwerken met buitenlandse organisaties van particuliere rijnschippers en rijnkleinreders op voet van gelijke behandeing;
  b. het bevorderen van samenwerking tussen de particuliere rijnschippers en rijnkleinreders enerzijds en de Rijnvaartrederijen anderzijds;
  c. het zoeken van samenwerking met handel en verladers, dan wel met hun vertegenwoordigers, voorts met de scheepshypotheekbanken, rijnsleepbooteigenaren en verdere bij de Rijnvaart betrokken groepen.

  In het bestuur van de N.P.R.C. waren de deelnemende organisaties elk met twee ledenafgevaardigden vertegenwoordigd. Deze afgevaardigden kozen de voorzitter. In juni 1935 begon de N.P.R.C. met haar activiteiten.
  Tot voorzitter werd S. Hammerstein benoemd, secretaris werd J.A. Fruin. De regering kon een adviseur aanstellen die toegang had tot alle vergaderingen van de N.P.R.C. en die daarin een adviserende stem had. Deze adviseur, Contact-Commissaris genoemd, kreeg tot taak om de regering op de hoogte te houden van, te adviseren over en zonodig leiding te geven aan het particulier initiatief om meer orde in de Rijnvaart te brengen.

  In april 1936 werd T.J. Verschuur door de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart aangezocht om Contact-Commissaris te worden. Verschuur is als Contact-Commissaris tot 5 juli 1939 aangebleven. Met ingang van die datum werd hij gedeputeerde van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Bij Koninklijk Besluit van 23 november 1939 nr. 25 kreeg Verschuur eervol ontslag. In zijn plaats werd F.J.H. Geraets tot Contact-Commissaris benoemd.

  Eind 1939 werd het aantal van bijna 2000 aangesloten schippers bereikt, die onderling hadden afgesproken alleen reizen op toerbeurt aan te nemen. Dat was ongekend in de geschiedenis van de Nederlandse Rijnvaart.

Geef een reactie