Voorbeelden van belastingzegels uit de overzeese geschiedenis

Nederland

NVFF lid Wolfgang Morscheck toonde enkele voorbeelden van klassieke belastingzegels van de stad New York, een stad die eerder Nieuw-Amsterdam heette. Nog als Nieuw-Amsterdam voerde het stadsbestuur naar toen al goed Nederlands gebruik belastingzegels in. Maar de Nederlandse invloed reikte veel verder dan één plaats aan de Hudson, Nederlandse nederzettingen waren over de gehele wereld te vinden. En dat gold daarmee natuurlijk ook voor Nederlandse belastingzegels.

Hier enkele voorbeelden uit andere delen van de wereld:

Fig. 1: Een 6 stuiver nat ongedateerd belastingzegel van de VOC onder Lodewijk Napoleon, broer van Napoleon Bonaparte en koning van Holland tussen 1806-1810. Te herkennen aan de letters LN op het zegelbeeld.
Fig. 2: Een 24 stuiver nat ongedateerd belastingzegel van de VOC uit 1785, handelskantoor Hougli in Bengalen, het huidige Bangladesh. De VOC heeft er gezeten van 1632 tot 1795.
Fig. 3: Een 30 gulden droog geschroefd ongedateerd belastingzegel type klein zegel uit Nederlands Oost-Indië (de letters NO). Dit type zegel dateert uit de periode 1824-1835.
Fig. 4: Een droog geschroefd belastingzegel gedateerd 1863, type klein zegel uit Suriname. Het belastingbedrag van dit type zegel moest aan de zijkanten van het Nederlands wapenschild met pen worden aangevuld, links het bedrag en rechts of het guldens of centen waren, een en ander teneinde het zegelrecht te completeren. Op dit voorbeeld is dat achterwege gelaten of door de tijd onzichtbaar geworden.

 

Tagged
Fons O
Ik verzamel en bestudeer het Nederlandse zegelrecht van 1624 tot en met 1971.

3 thoughts on “Voorbeelden van belastingzegels uit de overzeese geschiedenis

Geef een reactie