Zegels “Ontheffing Spoorwegwet”

Nederland

Vanuit de Verenigde Staten kwam bij Erik van der Haar en Theo Schalke een vraag binnen van Hans Kremer, postgeschiedenisverzamelaar en lid van de ‘American Society for Netherlands Philately‘ (ASNP). Hans wilde een artikel schrijven voor de ASNP over de Nederlandse zegels ontheffing spoorwegwet. Of wij deze zegels kenden en misschien nog wat meer achtergrondinformatie hadden … Theo herkende de zegels van een stukje uit de ‘Collect’ van PTT Post uit 2005 en en een afbeelding van een document in “t Cleyn Segel’ (nr. 43 van februari 2007) van Arno Oomis en van een scan van een dergelijk stuk. Theo kende het stuk uit de verzameling van Erik van der Haar. Maar met de vraag kwam ook de afbeelding uit de collectie van Hanspaul Hager, een leuke vondst van een tot nu toe onbekende ontheffingszegel. 

Het resultaat van de korte zoektocht in de spoorwegwetten en bij de Nederlandse Spoorwegen, NS RailBeheer en ProRail is hieronder weergegeven. Hans kwam dit type zegels voor ‘t eerst tegen op deze uitstekende tweetalige website van Leo Bakx.

Dit type zegels worden gerekend tot de legeszegels. Leges is de kostenvergoeding voor het verschaffen van officiële inlichtingen of voor de door de overheid verrichte diensten. Leges zijn dus retributies en geen belastingen, waarvoor immers geen tegenprestatÌe geleverd be te worden – Red.

De bovenstaande blauwgroene zegel is een Nederlandse spoorwegzegel, overdrukt met de teksten ‘ONTHEFFING / f 5.- / SPOORWEGWET’ en ‘CONTROLEZEGEL / f 5.- / ONTH. SPOORWEGWET’. De begrippen ‘ontheffing’ en ‘spoorwegwet’ refereren aan de (wets)artikelen met betrekking tot de Nederlandse Spoorwegen. De Spoorwegwet van 1875 is van het internet gedownload en daar, in artikel 36 tot en met 39, informatie gevonden over het gebruik van deze zegels.

De rest van dit artikel is alleen voor leden zichtbaar. Al lid? Ga naar de login voor leden.

Tagged

1 thought on “Zegels “Ontheffing Spoorwegwet”

Geef een antwoord