Zegels op het persoonsbewijs 1941 – 1945 (III)

Nederland

Het persoonsbewijs (PB) was een identiteitsbewijs, in Nederland uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens was het een bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder ouder dan 15 jaar moest in bezet Nederland een PB bij zich dragen. Op dit PB zijn verschillende fiscale en niet-fiscale zegels toegepast. Hieronder een overzicht van de verschillende zegels zoals die mij bekend zijn. Dit artikel is in drie delen geplaatst. Dit is deel 3 van 3. 

Brandweer legitimatiezegels

In 1942 werd door het Departement van Justitie besloten tot de invoering van een legitimatiezegel ter identificatie van het Staats- en Gemeentelijk Brandweerpersoneel. In het Nederlandsch Algemeen Politieblad, No. 15 dd. 24 april 1943, werd het gebruik van brandweerzegels aangekondigd. Personen, wier PB van een brandweerzegel was voorzien, mochten zich, ter uitoefening van hun brandweerdienst in de zogenoemde ‘spertijd’ in de openlucht ophouden, terwijl het zegel ook als legitimatie in het algemeen diende.

De rest van dit artikel is alleen voor leden zichtbaar. Al lid? Ga naar de login voor leden.

Tagged
Theo J.F. Schalke
Ik verzamel Nederlandse fiscaalzegels, spoorwegzegels en aanverwante zegels. Zoals rijn- en binnenvaart bevrachtingzegels en kampeerzegels van de Nederlandse kampeercentrale.

Geef een reactie