De Radioraad, de PTT-Dienst Luistervergunningen en de radiozegels (I)

Overige zegels

(Deel I van III.) Naast de bekende postzegels, dienstzegels, telegramzegels enz. heeft de PTT ook een aantal minder bekende zegels uitgegeven zoals spaarbankzegels, visaktezegels en deze radiozegels. De zegels waren aan het loket verkrijgbaar. (M.m.v. Harry J. Trip, en zijn verschillende publicaties vanaf 2000 over zijn collectie van het fenomeen van de PTT Dienst Luistervergunningen, tevens vrijwilliger in het Museum voor Communicatie; en Monique Erkelens, conservator Postwaarden van het Museum voor Communicatie.)

In december kreeg in een vraag van een van de leden van de NvFF. Of ik deze zegel kende. Hij had hem gekocht op Marktplaats. Ik had hem helemaal gemist, en nog gevraagd bij de verkoper of hij er meer had. Ik had bij het Museum voor Communicatie de complete vellen van deze 12 gulden radiozegel mogen bewonderen, afkomstig van de Dienst Zegelwaarden in Haarlem, en van Monique Erkelens een goede scan gekregen. Dus herkende ik hem zeker. Helaas was het tweede exemplaar ook al verkocht. Dus moet ik dapper verder zoeken…

Radiozegel aangeboden op Marktplaats.

Voor mij was dit een goede reden om een artikel te schrijven over deze fiscale zegels. Misschien dat iemand die dit leest die rode 12 gulden radiozegel toevallig nog voor mij heeft liggen…

De Radioraad, 1929-1969
De Radioraad dankt zijn ontstaan aan artikel 2 van de wet van 12 mei 1928 (Stb. 169) houdende aanvulling en wijziging van de Telegraaf- en Telefoonwet 1904. De installatie van de Radioraad geschiedde door de minister van Waterstaat op 29 januari 1929.

De taak van de Radioraad werd in de wet als volgt omschreven: ‘Er is een Radio-raad die, zowel op daartoe door onzen Minister gedaan verzoek, als uit eigen beweging, voorlichting geeft aan de Regeering omtrent alle met den radio-omroep in verband staande onderwerpen.‘ De werkzaamheden van de raad bestonden hoofdzakelijk uit voorbereiding van een omroepwetgeving, werkzaamheden die door de oorlogstijd werden onderbroken en onderweg herhaaldelijk werden beïnvloed door de opkomst van nieuwe technieken, door het verlangen naar grotere openheid en grotere differentiatie.

De rest van dit artikel is alleen voor leden zichtbaar. Al lid? Ga naar de login voor leden.
Tagged
Theo J.F. Schalke
Ik verzamel Nederlandse fiscaalzegels, spoorwegzegels en aanverwante zegels. Zoals rijn- en binnenvaart bevrachtingzegels en kampeerzegels van de Nederlandse kampeercentrale.

Geef een reactie