De Radioraad, de PTT-Dienst Luistervergunningen en de radiozegels (II)

Overige zegels

(Deel II van III.) Naast de bekende postzegels, dienstzegels, telegramzegels enz. heeft de PTT ook een aantal minder bekende zegels uitgegeven zoals spaarbankzegels, visaktezegels en deze radiozegels. De zegels waren aan het loket verkrijgbaar. (M.m.v. Harry J. Trip, en zijn verschillende publicaties vanaf 2000 over zijn collectie van het fenomeen van de PTT Dienst Luistervergunningen, tevens vrijwilliger in het Museum voor Communicatie; en Monique Erkelens, conservator Postwaarden van het Museum voor Communicatie.)

De regeling voor de inning der verplichte Luisterbijdrage
De houder van een radio-ontvangstinrichting is verplicht daarvan aangifte te doen. Hiervoor zijn op ieder postkantoor formulieren verkrijgbaar. Deze bestaan uit drie delen waarvan het derde deel, na afstempeling aan de aangever wordt overhandigd als bewijs van aangifte. Iedere aangever dient bekend te zijn met de wettelijke bepalingen welke voor de omschreven inrichtingen gelden.

De radio-luisterbeschikking 1945 was te koop op het postkantoor voor 10 cent. Na verwerking hiervan wordt de luistervergunning aan de belanghebbende toegezonden.

De rest van dit artikel is alleen voor leden zichtbaar. Al lid? Ga naar de login voor leden.
Tagged
Theo J.F. Schalke
Ik verzamel Nederlandse fiscaalzegels, spoorwegzegels en aanverwante zegels. Zoals rijn- en binnenvaart bevrachtingzegels en kampeerzegels van de Nederlandse kampeercentrale.

Geef een reactie