Nederlandse Spaar(bank)zegels (II)

Overige zegels

De meeste lezers zullen wel bekend zijn met de spaarzegels van verschillende publieke instellingen, banken en andere bedrijven. De spaarzegels van publieke instellingen behoren meestal tot de fiscale filatelie, terwijl de zegels van particuliere instellingen stellig “cinderella’s” genoemd moeten worden. Daartussen is er een grijs gebied van zegels van instellingen waarvan het publieke dan wel private karakter (nog) niet duidelijk is. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze zegels tot het terrein van de fiscale filatelie gerekend moeten worden of niet. (Deel 2 van een serie van 3 artikelen.

Rentezegels
In 1864 werd in Groot-Brittannië de “Government lnsurances and Annuities” ondergebracht bij de postspaarbank. Dat voorbeeld is in Nederland niet gevolgd. In 1901 werd de Rijksverzekeringsbank als zelfstandige organisatie opgericht. Wel werden rentezegels, rentekaarten en arbeidsboekjes (verplicht na 1911) verkocht aan de loketten van de postdienst.

De rest van dit artikel is alleen voor leden zichtbaar. Al lid? Ga naar de login voor leden.
Tagged

Geef een reactie