Nederlandse Spaar(bank)zegels (III)

Overige zegels

De meeste lezers zullen wel bekend zijn met de spaarzegels van verschillende publieke instellingen, banken en andere bedrijven. De spaarzegels van publieke instellingen behoren meestal tot de fiscale filatelie, terwijl de zegels van particuliere instellingen stellig “cinderella’s” genoemd moeten worden. Daartussen is er een grijs gebied van zegels van instellingen waarvan het publieke dan wel private karakter (nog) niet duidelijk is. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze zegels tot het terrein van de fiscale filatelie gerekend moeten worden of niet. (Deel 3 van een serie van 3 artikelen.) 

Spaarzegels van lagere overheden
In een groot aantal gemeenten hebben gemeente spaarbanken bestaan. Het is veelal niet één-twee-drie duidelijk wat de verhouding was (is) tussen de betreffende gemeente en de gemeente spaarbank. Niet elke gemeente spaarbank was ook een gemeentelijke spaarbank. Dat maakt het bijzonder lastig om spaarzegels van dergelijke banken verder te determineren. Zonder nader onderzoek verkeren deze spaarzegels in de hierboven aangeduide grijze zone.

De rest van dit artikel is alleen voor leden zichtbaar. Al lid? Ga naar de login voor leden.
Tagged

Geef een antwoord