Filatelie: “De ontwikkeling van het klein zegel onder vier muntstelsels”

NVFF Publicaties

In het maandblad Filatelie van oktober 2017 (blz. 624 t/m 628) werd een artikel van de hand van NVFF-lid Fons Overwater gepubliceerd getiteld “De ontwikkeling van het klein zegel onder vier muntstelsels”. Dit artikel geeft een overzicht van het ontstaan van de plakzegels in Nederland tussen 1795 en 1815. Vanzelfsprekend legt de auteur ook de voorgeschiedenis van het plakzegel uit. 

Het klein zegel is een fiscaal instrument, een zegel, dat tijdens de tachtigjarige oorlog in 1623 is uitgevonden door Johannes Le Maire.1 Men was na de afloop van het twaalfjarig bestand in 1621 hard op zoek naar nieuwe belastingen om de weer opgelaaide oorlog te kunnen financieren. Het klein zegel werd voor het eerst ingevoerd in de provincie Holland op 13 augustus 1624, waarna het in de tweehonderd jaar die volgde door elk land ter wereld werd gekopieerd. In Nederland is het klein zegel, althans de opvolger daarvan, pas in 1971 afgeschaft. Het heeft in Nederland dus 348 jaar bestaan. In sommige landen bestaat het nog steeds.

Fons Overwater legt vervolgens uit wat een plakzegel is, geeft een korte historische schets van de situatie tussen 1795 en 1815, waarna het eigenlijke onderwerp zeer uitgebreid en diepgravend wordt behandeld. Tevens worden veel voorbeelden getoond van de zegels in kwestie. Om een idee te krijgen hoeveel voorbeelden er worden getoond hieronder in groot formaat de eerste pagina, daarna als kleinere tegels de overige vier pagina’s:

De eerste bladzijde (in tijdschrift: bladzijde 624) uit het artikel van Fons Overwater over de vier muntstelsels tussen 1795 en 1815.
Maandblad Filatelie
Alle aangehaalde tekst komt uit het artikel in de Filatelie. Voor meer informatie zie de website van de Filatelie. De KNBF, het koepelorgaan waar ook de NVFF lid van is, participeert in het bestuur van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie.

Alle weergegeven tekst en grafische bestanden uit de Filatelie: copyright van Maandblad Filatelie/Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie.

 

Tagged

Geef een antwoord