Filatelie: “Een eerste hand met tweedehands” (1)

NVFF Publicaties

In het maandblad Filatelie van april 2017 (blz. 238 t/m 240) werd het eerste deel van een artikel van de hand van NVFF-lid Oscar van der Vliet gepubliceerd getiteld “Een eerste hand met tweedehands”. In dit artikel geeft Oscar van der Vliet met behulp van belastingzegels uit het Ottomaanse Rijk een overzicht van het ontstaan van de eerste belastingzegels van (nieuwe) landen in vooral de Balkan en (tijdelijke) gebieden die in deze roerige periode ontstonden en weer verdwenen. 

Daarbij toont de auteur natuurlijk niet uitsluitend de zegels in kwestie, maar geeft hij vooral ook een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van dit gebied. Zonder deze uitleg zou een lezer al heel gauw verdwalen in alle gebieden die worden genoemd en die vaak niet meer op enige moderne kaart voorkomen. Om een idee te geven hoe complex de periode van rond 1890 tot ongeveer 1920 was, hieronder de eerste pagina van het eerste deel van het artikel:

 

De overige twee pagina’s hieronder in een kleiner formaat:

Maandblad Filatelie
Alle aangehaalde tekst komt uit het artikel in de Filatelie. Voor meer informatie zie de website van de Filatelie. De KNBF, het koepelorgaan waar ook de NVFF lid van is, participeert in het bestuur van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie.

Alle weergegeven tekst en grafische bestanden uit de Filatelie: copyright van Maandblad Filatelie/Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie.

Tagged

Geef een antwoord