Filatelie: “Een eerste hand met tweedehands” (2)

NVFF Publicaties

In het maandblad Filatelie van mei 2017 (blz. 294 t/m 297) werd het tweede deel van een artikel van de hand van NVFF-lid Oscar van der Vliet gepubliceerd getiteld “Een eerste hand met tweedehands”. In dit artikel geeft Oscar van der Vliet met behulp van belastingzegels uit het Ottomaanse Rijk een overzicht van het ontstaan van de eerste belastingzegels van (nieuwe) landen in vooral de Balkan en (tijdelijke) gebieden die in deze roerige periode ontstonden en weer verdwenen. 

In dit tweede deel van het artikel worden allerlei bezettingen over en weer op de Balkan behandeld, waaronder de bezetting van delen van Albanië door Montenegro en Oostenrijk:

De overige pagina’s van het artikel in een kleiner formaat:

Maandblad Filatelie
Alle aangehaalde tekst komt uit het artikel in de Filatelie. Voor meer informatie zie de website van de Filatelie. De KNBF, het koepelorgaan waar ook de NVFF lid van is, participeert in het bestuur van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie.

Alle weergegeven tekst en grafische bestanden uit de Filatelie: copyright van Maandblad Filatelie/Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie.

Tagged

Geef een reactie