Cleyn Segel 41 – 50

Vier maal per jaar geeft de NVFF het tijdschrift ‘t Cleyn Segel uit. Hieronder het overzicht van CS 41 – 50:

‘t Cleyn Segel nr. 49 ‘t Cleyn Segel nr. 50
‘t Cleyn Segel nr. 47 (NL) / ‘t Cleyn Segel nr. 47 (UK) ‘t Cleyn Segel nr. 48
‘t Cleyn Segel nr. 45 (NL) / ‘t Cleyn Segel nr. 45 (UK) ‘t Cleyn Segel nr. 46 (NL) / ‘t Cleyn Segel nr. 46 (UK)
‘t Cleyn Segel 43 (NL) / ‘t Cleyn Segel 43 (UK) ‘t Cleyn Segel nr. 44 / ‘t Cleyn Segel nr. 44 (UK)
‘t Cleyn Segel nr. 41 (NL) / ‘t Cleyn Segel nr. 41 (UK) ‘t Cleyn Segel nr. 42 (NL) / ‘t Cleyn Segel nr. 42 (UK)