Diamonds are for everywhere – Een afwijkend patroon in de belastingzegels van Zuid Afrika: 2006-2008

Voor degenen die het nog niet wisten: de belastingzegels van de republiek Zuid Afrika werden elk jaar ( behalve in 2001) uitgegeven en voorzien van een jaartal (laatste 2 cijfers in de rechter onderhoek) en een zogenaamde “secret dot”; een punt die ergens in het veld werd geplaatst. Het principe van een punt werd gebruikt […]

Lees verder

Belastingzegels van Zuid-Afrika: gebruiksduur en inleveren

In postzegelcatalogi vind je vaak keurig de dag van uitgave en de dag van buiten gebruikname van een serie of zegel vermeld. Van belastingzegels is, indien mogelijk, een vroegst bekende datum of jaar van gebruik bekend en als iemand nog meer onderzoek heeft gedaan, een laatst bekende datum van gebruik.

Lees verder