Vereniging

De Vereniging voor Fiscale Filatelie is opgericht op 12 Maart 1994 en heeft als doelstelling het bevorderen van de belangstelling voor en het verzamelen van fiscale zegels en/of documenten met fiscale achtergrond. De vereniging tracht dit doel te bereiken door middel van ledenbijeenkomsten, het doen verschijnen van publicaties (waaronder een periodiek), presentaties op beurzen of tentoonstellingen.

Contributie-besluit voor het huidige contributiejaar (NL/Europe/World):

  • € 30,- indien u de digitale editie (PDF) wilt ontvangen
  • € 45,- indien u de papieren versie per post wilt blijven ontvangen

U kunt de contributie overmaken op rekeningnr. NL87 INGB 0005 9233 11 t.n.v. NEDERLANDSE VERENIGING VOOR FISCALE FILATELIE te ZOETERMEER, onder vermelding van “contributie NVFF digitaal jaartal” of “contributie NVFF papier jaartal” waarbij jaartal het huidige contributiejaar is.

Voor dit geld ontvangt u 4x per jaar het blad ’t Cleyn Segel in A4-formaat (altijd digitaal, op papier: zie onder contributie) met rubrieken als vondsten uit binnen- en buitenland; artikelen; interessante internet links; boekbesprekingen; recensies van andere bladen.

Verder houdt de vereniging 4x per jaar een bijeenkomst met veiling in een zaal van het Bondsbureau. Het Bondsbureau is met de auto bereikbaar vanaf de A12 via de ringweg; afslag Houten; u komt dan na de 2e afslag op De Staart terecht. Op de volgende rotonde de 1e afslag De Staart nemen. Na 1,2 km linksaf slaan naar de rondweg en volg deze ca. 700m Sla dan linksaf naar De Koppeling. Neem op rotonde de 1e afslag naar Het Hout. Na ca. 240m linksaf naar de Lange Schaft. Na ca 110m rechtsaf naar de Nieuwe Schaft. Na ca. 200m kom je bij No 23.

Met de trein kun je 4x per uur naar station Houten Castellum. Van daaruit is het 9 min lopen. Vanuit Utrecht CS heb je ook elk uur bus 47 richting Houten via Hooggraven. Uitstappen op halte De Erven/De Schaft op De Koppeling. Dan 5 minuten lopen.

Gegevens betreffende de vereniging
Het bestuur bestaat vanaf 10 december 2016 uit:

  • O.C.G. v.d.Vliet, Voorzitter ; Redacteur
  • A.J.A. Overwater, Vice-Voorzitter ; Secretaris
  • T.J.F. Schalke; Penningmeester,

ERELID: C. Spoelman †

Het secretariaat is gevestigd Hendrikahoeve 8, 2131 MV te Hoofddorp. Telefonisch is het secretariaat niet bereikbaar. U kunt ook contact opnemen via onderstaand formulier: