Das Stempelpapier aus Nieuw Amsterdam bzw. dem späteren New York

Erste Entdeckungsreisen in das Gebiet des heutigen New York fanden schon 1524 durch Giovanni da Verrazano und 1609 durch Henry Hudson statt. Ab 1610 begannen niederländische Kaufleute einen lukrativen Fellhandel mit den dort lebenden Indianern. Am 27. März 1614 erhielt die neu gegründete Compagnie van Nieuwnederlant (Neuniederland-Kompanie) von den Generalstaaten ein Monopol für den Handel […]

Lees verder

Ken uw gemeentelijke zegels: Doetinchem

Voor de oudste vermeldingen van Doetinchem moeten we terug naar 838 met de naam “Duetinghem”voor een villa als nederzetting met een kerk. Daarna ontstond de versterkte stad genaamd “Deutinkem” met een kerk als geschenk aan de toemalige bisschop van Utrecht. Andere naamsvarianten die nu nog in de volksmond nog wel eens worden gebruikt zijn Duttichem, […]

Lees verder

Catalogus Nederlandse Fiscaalzegels: Rijksinspectiezegels Verkeer en Waterstaat

Inmiddels heb ik enkele voorbeelden gezien van 1 soort zegel die rechtsonder op fragment staat afgebeeld. Hij lijkt de opvolger te zijn geworden van de linker zegel maar de tekst links “RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER” en rechts “RIJKSVERKEERSINSPECTIE” zijn niet helemaal hetzelfde. Mocht het wel het geval zijn dan is nu een handmatige waardebepaling mogelijk. […]

Lees verder

Catalogus Nederlandse Fiscaalzegels: Inspectie Invoerrechten & Accijnzen 1927 – 1957

(Uit de “Catalogus Nederlandse Fiscaalzegels”) Er is niet zoveel bekend over deze zegels van de Inspectie Invoerrechten & Accijnzen. Tot nu toe zijn alleen de plaatsen Lobith en Rotterdam bekend op zegel zoals onderstaand voorbeeld van Lobith laat zien. Misschien werden deze alleen op vracht over water gebruikt.

Lees verder

Der Stempelpapier- Impost aus Segeten in der Grafschaft Hauenstein in Vorderösterreich gelegen

Grafschaft Hauenstein ist die Bezeichnung für eine politisch-geografische Verwaltungseinheit im Südschwarzwald, zur Zeit der Herrschaft des Hauses Habsburg über Vorderösterreich. Eine Besonderheit der Grafschaft ist die frühe Entwicklung einer weitgehenden demokratischen Selbstverwaltung innerhalb der Staatshoheit der Habsburger.

Lees verder

Ken uw gemeentelijke zegels: Apeldoorn

De eerste vermeldingen dateren uit het jaar 793 waarbij een echtpaar, Walther en Richlint goederen aan een abdij aanbood, waaronder grond met opstal te Apeldoorn. Toen werd nog gesproken van “Appeldro”. Archeologisch gezien gaat de bewoning ervan nog verder terug. De regio stond bekend als een van de grootste productieplaatsen van ruw ijzer. 

Lees verder

Een beetje spanning voor ver weg – Certificaat van oorsprong uit roerige tijden

(Vertaald uit het Duits door Oscar van der Vliet) In 1940 werden voor 140 Reichsmark bij de Siemens Schukertwerke A.G. in Berijn een kist met elektromotoren besteld door het Iraakse Keizerlijke oorlogsministerie in Teheran. Daarvoor was een certificaat van oorsprong nodig om aan te geven dat het produkt uit het Duitse Rijk afkomstig was.

Lees verder

Das Russische bzw. Livländische Gouvernement Stempelpapier

In der Uraltliteratur „Das Russische Stempelpapier in Beziehung auf das Bürgerliche Recht von Emil Wegner, Dorpat 1837“ ist in Deutsch zu lesen: Begriff und Zwecke des Stempelpapers, in Russisch „Wappenpapier“ d. h. Papier unter dem Wappen des grossen Herrschers des Moskauischen Reiches, oder Papier welches unter dem Großen Adler, Papier welches unter dem grossen, mittlers, […]

Lees verder